13 Tháng Năm, 2023
Tiếng Đức Demas

Thị thực du học đại học tại Đức

I. Nơi nộp hồ sơ xin thị thực

Kể từ ngày 02/03/2020 chỉ có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực du học tại công ty cung cấp dịch vụ VFS Global.

II. Hồ sơ xin thị thực

Cần nộp 01 bộ giấy tờ bản gốc + 02 bộ hồ sơ với giấy tờ photo HAI MẶT không công chứng được sắp xếp theo thứ tự sau:

1. Tờ khai xin cấp thị thực quốc gia (thị thực dài hạn)

được khai đầy đủ và có chữ ký của người nộp đơn. Link tờ khai trực tuyến: https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt

2. Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học

cỡ 45 mm x 35mm, trong đó 1 ảnh vào tờ khai xin cấp thị thực và nộp 1 ảnh để rời. Hướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực: https://vietnam.diplo.de/blob/1245180/d502c9d97c9f70d6992ccfc3776a85ea/170323-fotomustertafel-vnm-data.pdf

3. Hộ chiếu có giá trị (hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu được công nhận).
4a. Đối với Trường hợp xin cấp thị thực cho mục đích nhập học đại học trực tiếp cần có các giấy tờ sau
 • Thư mời nhập học không kèm theo điều kiện của một trường đại học tại Đức.
 • Nếu không có chứng chỉ APS: Nộp bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng cao học.
 • Nếu trong quá trình xét tuyển vào đại học nhà trường không kiểm tra trình độ ngoại ngữ: Chứng minh trình độ ngoại ngữ cần thiết cho ngành học cụ thể bằng cách nộp chứng chỉ ngoại ngữ do một cơ sở tổ chức thi được cấp phép theo tiêu chuẩn của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Âu (ALTE) cấp (thông thường phải có ít nhất trình độ ngoại ngữ bậc B2 theo Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu). Chứng chỉ ngoại ngữ phải được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Cũng xin lưu ý rằng nếu bài thi chứng chỉ ngoại ngữ bao gồm các mô-đun khác nhau, thì Quý vị phải thi tất cả các mô-đun này tại cùng một cơ sở tổ chức thi. Việc thi các mô-đun khác nhau tại các cơ sở tổ chức thi khác nhau không đáp ứng được yêu cầu về chứng minh trình độ tiếng Đức.
 • Sinh viên trao đổi phải nộp thỏa thuận hợp tác giữa trường đại học Việt Nam và trường đại học Đức.
4b. Đối với Trường hợp xin cấp thị thực cho mục đích học dự bị đại học cần có các giấy tờ sau:
 • Thư mời nhập học kèm theo điều kiện của một trường dự bị đại học hoặc chứng nhận về việc sẽ học một khóa tiếng Đức để chuẩn bị học đại học.
 • Chứng minh trình độ ngoại ngữ cần thiết cho khóa học dự bị đại học: Nộp chứng chỉ ngoại ngữ do một cơ sở tổ chức thi được cấp phép theo tiêu chuẩn của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Âu (ALTE) cấp (thông thường phải có ít nhất trình độ ngoại ngữ bậc B1 theo Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu). Chứng chỉ ngoại ngữ phải được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Cũng xin lưu ý rằng nếu bài thi chứng chỉ ngoại ngữ bao gồm các mô-đun khác nhau, thì Quý vị phải thi tất cả các mô-đun này tại cùng một cơ sở tổ chức thi. Việc thi các mô-đun khác nhau tại các cơ sở tổ chức thi khác nhau không đáp ứng được yêu cầu về chứng minh trình độ tiếng Đức.
4c. Đối với Trường hợp xin cấp thị thực cho mục đích xin nhập học đại học cần có các giấy tờ sau:
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký một suất học tại một trường đại học HOẶC Giấy chứng nhận đã xin nhập học HOẶC “Thông báo cuối cùng” của Cơ quan thẩm định hồ sơ xin học đại học/cao đẳng (UNI-ASSIST) HOẶC Giấy báo dự kỳ thi đầu vào của một trường dự bị đại học.
 • Chứng minh trình độ ngoại ngữ trong ngôn ngữ giảng dạy: Nộp chứng chỉ ngoại ngữ do một cơ sở tổ chức thi được cấp phép theo tiêu chuẩn của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Âu (ALTE) cấp (thông thường phải có ít nhất trình độ ngoại ngữ bậc B1 theo Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu). Chứng chỉ ngoại ngữ phải được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Nếu bài thi chứng chỉ ngoại ngữ bao gồm các mô-đun khác nhau, thì phải thi tất cả các mô-đun này tại cùng một cơ sở tổ chức thi. Việc thi các mô-đun khác nhau tại các cơ sở tổ chức thi khác nhau không đáp ứng được yêu cầu về chứng minh trình độ tiếng Đức.
5. Chứng chỉ hoặc chứng nhận APS

Chỉ không phải nộp nếu có thư mời nhập học không kèm theo điều kiện của một trường đại học tại Đức.

6. Chứng chỉ TestAS

Không cần nộp nếu có chứng chỉ APS và/hoặc  thư mời nhập học không kèm theo điều kiện của một trường đại học tại Đức.

7. Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục

Đặc biệt phải trình bày quá trình đào tạo hoặc nghề nghiệp từ trước đến nay.

8. Một bản trình bày động cơ (Thư động lực)

Tự viết trình bày động cơ đối với dự định du học.

9. Chứng minh khả năng tài chính bằng một trong những cách sau
 • Giấy cam kết bảo lãnh theo quy định của điều 66, 68 Luật cư trú
 • Mở một tài khoản phong tỏa
 • Học bổng đủ cao
10. Chứng nhận có đủ bảo hiểm y tế để nhập cảnh

cho thời gian tối thiểu 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh mong muốn.

Ngoài những giấy tờ nêu trên, Cơ quan đại diện CHLB Đức có quyền yêu cầu người nộp đơn bổ sung thêm các giấy tờ hoặc thông tin khác nếu cần thiết.

Lưu ý:

 • Cung cấp bản gốc + 2 bản sao không cần công chứng.
 • Hồ sơ không được bấm ghim.
 • Bản gốc sẽ được trả lại sau khi xét duyệt xong hồ sơ.
 • Giấy tờ tiếng Việt phải kèm theo bản dịch sang tiếng Đức.
 • Hợp đồng nghề (có thể hiện lương) yêu cầu nộp bản gốc với mộc gốc, chữ ký và họ tên (sống) của người đại diện.

III. Phí thị thực

 • Thị thực thông thường: 75 EUR
 • Thị thực được: 37,5 EUR
 • Phí dịch vụ: 28,13 EUR

Lưu ý:

 • Đương đơn nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực VFS có thể thanh toán phí bằng tiền mặt hoặc trả thẻ.
 • Phí dịch vụ đã bao gồm thuế.
 • Tất cả các phí đều không được hoàn trả.

IV. Thời gian xét duyệt

Thời gian xét duyệt cho loại thị thực Du học Đại học và du học nghề trung bình từ 4 – 8 tuần.

V. Các bước nộp hồ sơ tại VFS

1. Xác định diện xin thị thực: du học nghề hay du học ĐH.
2. Chuẩn bị tài liệu.
3. Đặt lịch hẹn: Chọn trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và đặt lịch hẹn.

Link đặt hẹn: https://visa.vfsglobal.com/vnm/vi/deu/book-an-appointment

Lưu ý:

 • Tất cả các đương đơn nên đặt lịch hẹn để nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực. Theo quy định chung, đương đơn phải nộp đơn trực tiếp (điều này bao gồm cả trẻ sơ sinh và trẻ em).
 • Sau khi đặt lịch hẹn, quý khách sẽ nhận được một E-mail xác nhận cuộc hẹn với một lá thư xác nhận đính kèm.
 • Nếu quý khách là thành viên của gia đình/ đoàn thể, quý khách vẫn cần đăng ký lịch hẹn riêng cho từng người một. Trong trường hợp nhóm gia đình/ đoàn thể lớn hơn 15 người, xin vui lòng liện hệ Đường dây hỗ trợ để được sắp xếp lịch phù hợp.
4. Thanh toán phí khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.
5. Tới Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực theo lịch đã hẹn.
6. Kiểm tra tình trạng hồ sơ.
7. Nhận lại hộ chiếu tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.
Chia sẻ bài viết