22 Tháng Tư, 2023
Tiếng Đức Demas

Một số nội dung quan trọng bạn cần biết khi thi A1-B1 Goethe/TELC

Nội dung quan trọng thi A1 Goethe/TELC

Sprechen:

Teil 1:

 • Tự giới thiệu bản thân (Name, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf, Hobby)
 • Đánh vần (Vor-/Nachname, Wohnort). Đọc số (VD: Handynummer, Postleitzahl)

Teil 2:

 • Đặt câu hỏi+trả lời (mức độ đơn giản) về 1 số chủ đề quen thuộc (VD: Essen & Trinken, Freizeit, Einkaufen)

Schreiben:

Teil 1:

 • Điền thông tin còn thiếu trong Formular

Teil 2:

 • Viết E-Mail ngắn khoảng 30 từ. Cần ôn tập mẫu câu viết thư/E-Mail, phân biệt viết cho ngôi Sie hay ngôi du

Từ vựng quan trọng Wortliste A1:

Một số đề mẫu A1:

Nội dung quan trọng thi A2 Goethe/TELC

Sprechen:

Teil 1:

 • Nhận 4 thẻ+đặt 4 câu hỏi liên quan đến từ khoá ghi trên thẻ

 • Trả lời 4 câu hỏi do Partner đặt

 • Một số Themen quan trọng: Name, Alter, Geburtstag, Land/Heimat/Herkunft, Wohnort, Sprachen, Deutsch lernen, Beruf, Hobbys, Sport, Freizeit/Wochenende, Familie

Teil 2:

 • Nhận 1 câu hỏi trung tâm với 4 từ khoá gợi ý

 • Kể về bản thân mình dựa trên gợi ý trên thẻ. Thời lượng: ca. 3 Min

Teil 3:

 • Lên kế hoạch với Partner. Thời lượng: ca. 4 Min

 • Cần có lời dẫn vào vấn đề. Biết cách đặt hẹn, nêu lý do, đưa ra đề nghị và chốt lịch

Schreiben:

Teil 1:

 • Viết SMS ngắn khoảng 20-30 từ

 • Triển khai bài viết theo 3 gạch đầu dòng có sẵn trong đề. Nội dung thường gặp:

 • Xin lỗi về việc gì đó

 • Nêu lý do

 • Đưa ra đề nghị hẹn gặp tại địa điểm/thời gian khác

Teil 2:

 • Viết E-Mail ngắn khoảng 30-40 từ

 • Cần ôn tập mẫu câu viết E-Mail cho ngôi Sie

 • Triển khai bài viết theo 3 gạch đầu dòng có sẵn trong đề. Nội dung thường gặp:

 • Xin lỗi về việc gì đó

 • Nêu lý do

 • Đưa ra đề nghị hẹn gặp tại địa điểm/thời gian khác

Từ vựng quan trọng Wortliste A2:

Một số đề mẫu A2:

Nội dung quan trọng thi B1 Goethe

Sprechen:

Teil 1:

 • Lên kế hoạch với Partner. Thời lượng: ca. 4 Min

 • Cần có lời dẫn vào vấn đề. Biết cách đưa ra đề nghị, đồng ý/phản đối, nêu lý do và chốt lịch

 • Một số Themen quan trọng: tổ chức Party, Ausflug/Klassenfahrt

Teil 2:

 • Chọn 1 trong 2 chủ đề cho sẵn+thuyết trình ngắn. Thời lượng: ca. 3 Min

 • Lưu ý không dài dòng tham nhiều ý, phân bổ thời gian hợp lý và cẩn thận lạc đề

Teil 3:

 • Trả lời câu hỏi của Partner+giám thị

 • Sau khi Partner thuyết trình xong, cần đưa ra nhận xét ngắn+đặt câu hỏi cho Partner

Schreiben:

Teil 1:

 • Viết informelle/private E-Mail khoảng 80 từ

 • Triển khai bài viết theo 3 gạch đầu dòng có sẵn trong đề. Nội dung thường gặp:

 • Miêu tả chuyến đi/đồ vật mới mua/bộ phim hoặc cuốn sách đã xem

 • Nêu lý do

 • Đưa ra đề nghị hẹn gặp
 • Lưu ý cấu trúc+mẫu câu viết E-Mail

Teil 2:

 • Viết Kommentar khoảng 80 từ về 1 chủ đề cho sẵn

 • Bài viết theo cấu trúc:

 • Einleitung ngắn 1 câu

 • Argumente (Vor-/Nachteile, Beispiele nennen) + Meinung äußern

Teil 3:

 • Viết (halb-)formelle E-Mails khoảng 40 từ

 • Nội dung thường gặp:

 • Cảm ơn về lời mời/xin lỗi không thể tham dự sự kiện nào đó

 • Nêu lý do hợp lý

Từ vựng quan trọng Wortliste B1 Goethe:

Một số đề mẫu B1 Goethe:

Chia sẻ bài viết