21 Tháng Tư, 2023
Tiếng Đức Demas

Một số trang web và ứng dụng hỗ trợ học tiếng Đức bạn cần biết

Từ điển Đức-Việt

Web:

https://vi.glosbe.com/de/vi

https://dict.com/%C4%91uc-viet

APP: Tu dien Duc Viet Viet Duc (BHMedia)

Từ điển Đức-Đức

Web:

http://de.thefreedictionary.com (gồm cả PONS và Langenscheidt)

https://www.duden.de

https://www.redensarten-index.de/suche.php (Redensarten, Redewendungen)

APP: Deutsches Wörterbuch (TheFreeDictionary.com – Farlex) (gồm cả PONS và Langenscheidt)

Luyện nghe tiếng Đức

Chia sẻ bài viết