9 Tháng Năm, 2023
Tiếng Đức Demas

So sánh cấu trúc đề thi B1 Goethe và B1 TELC