9 Tháng Năm, 2023
Tiếng Đức Demas

So sánh kỳ thi B1 Goethe và B1 TELC

Chứng chỉ của Goethe và TELC đều là chứng chỉ được ĐSQ Đức công nhận để nộp đơn xin visa cho các mục đích như du học, Au-Pair hay đoàn tụ.

  Goethe TELC
Chất lượng kỳ thi và chứng chỉ Kỳ thi đảm bảo tính minh bạch, chất lượng chứng chỉ uy tín. Khó quản lý chất lượng và uy tín của kỳ thi do quá nhiều cơ sở được cấp phép tổ chức thi.
Lịch thi và thời gian nhận kết quả

Tổ chức thi liên tục trong tháng. Tuy nhiên hết chỗ đăng ký thi rất nhanh.

Biết kết quả nhanh hơn, sau vài ngày đến khoảng 2 tuần làm việc. Nhận chứng chỉ gần như ngay sau khi biết kết quả.

Tổ chức thi thưa hơn.

 

Thời gian nhận kết quả lâu hơn, trung bình từ 4-8 tuần, đôi khi lâu hơn nữa do phải gửi bài thi sang Đức chấm.

Địa điểm thi – Nếu thi tại Việt Nam: có thể thi tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.
– Nếu thi tại Đức: có thể thi tại các thành phố lớn như Berlin, Hamburg, München, Frankfurt a. M., Dresden, Düsseldorf v.v.
– Nếu thi tại Việt Nam: có thể đăng ký tại nhiều trung tâm khác nhau tại Hà Nội và TP. HCM.
– Nếu thi tại Đức: có thể thi tại cả thành phố lớn, nhỏ đến những khu vực thưa thớt dân cư. Thậm chí 1 thành phố có nhiều điểm tổ chức thi khác nhau.
Lệ phí thi

Học viên viện Goethe:

  • 500.000 VND / 4 kỹ năng
  • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:

  • 4.000.000 VND / 4 kỹ năng
  • 1.200.000 VND / 1 kỹ năng

Lệ phí thi tuỳ thuộc vào từng điểm tổ chức thi.

Đăng ký thi 2 Modul: 5.000.000 – 5.500.000 VND

Đăng ký thi 1 Modul:

  • Viết: 3.500.000 VND
  • Nói: 4.000.000 VND
Cấu trúc bài thi và cách chấm điểm

4 phần thi tương ứng 4 kỹ năng Đọc – Nghe – Viết – Nói.

Có thể đăng ký thi cả 4 kỹ năng 1 lần hoặc đăng ký thi (kể cả thi lại) riêng lẻ từng kỹ năng.

Các kỹ năng không thể bù điểm cho nhau. Mỗi kỹ năng đều cần đạt 60/100 điểm trở lên mới tính đỗ kỹ năng đó.

Khi thi nói, thí sinh không thể chọn Partner.

Chỉ có 2 phần thi là:

  • Schriftliche Prüfung (gồm Leseverstehen + Sprachbausteine + Hören + Schreiben) và
  • Mündliche Prüfung

Các kỹ năng nghe, đọc, viết có thể bù trừ cho nhau.

Cả 2 phần thi đều phải đạt 60% mới tính đỗ (đạt tối thiểu 135 điểm trong phần Schriftliche Prüfung và 45 điểm phần Mündliche Prüfung).

Chia sẻ bài viết